Körbeskrivning

Resa söderut från San Francisco:

Ta USA: s huvudväg 101 söderut till Atascadero, ta sedan State Highway 41 västerut till Highway 1 South, sedan av vid Main Street i Morro Bay. Gå söderut 2 kvarter - leta efter Masterpiece Hotel till vänster.

Resa norrut från Los Angeles:

Resa norrut från Los Angeles: ta US Highway 101 norrut till San Luis Obispo, ta sedan Highway 1 norrut till Morro Bay. Ta sedan avfarten från Main Street. Gå söderut 2 kvarter - leta efter Masterpiece Hotel till vänster.