Paparating na Kaganapan

Ang Morro Bay ay puno ng kasiyahan sa pamilya!
Maaari mong i-click ang aming "Taunang Morro Bay Kaganapan" Tab sa itaas para sa ilang mga pangkalahatang ideya
O tingnan ang Morrobay.org para sa isang buong listahan ng mga taunang kaganapan sa kaganapan at kasalukuyang mga nangyayari.